World Urban Games

World Urban Games

FICS CHIROPRACTORS PROVIDE CRITICAL SUPPORT AT WORLD URBAN GAMES

Per Lidefelt var på plats på World Urban Games 16 oktober 2019 tillsammans med Lotte Langhoff (DK), Thomas Sode Jeppesen (DK) samt Audrey Yargui (FR).

Detta  var den första upplagan av WUG. Näst WUG kommer att gå i Budapest igen om två år.

Deltagande sporter var BMX Freestyle, Inlines Freestyle, 3×3 Basket, Parkour, Disc (frisbee) Freestyle samt Breakdance. Både BMX Freestyle samt 3×3 Basket kommer att vara med på OS menyn i Tokyo nästa år.

Läs mera:

FICS CHIROPRACTORS PROVIDE CRITICAL SUPPORT AT WORLD URBAN GAMES 16 oktober2019

 

16 oktober 2019 World Spine Day

16 oktober 2019 World Spine Day

Åtta av tio svenskar drabbas någon gång i livet av ryggsmärta. Men visste du att lösningen på ryggsmärta varken behöver vara speciellt kostsam eller svår att behandla? 

Under en livstid kommer 80 procent av oss få ont i ryggen. Ryggont är den främsta orsaken till att man lever med nedsatt fysisk förmåga. För en stor del människor kan smärtan komma och gå under större delen av livet. För en liten grupp blir den kortvarig men för tio procent blir smärtan både ihållande och långvarig och påverkar livet i hög grad.

Trots forskning om ryggsmärta vet vi ännu inte tillräckligt mycket om varför man får ont i ryggen. Fysiska faktorer kan påverka men det är hur vi upplever smärtan och hur vi reagerar på den som påverkar mer än vad vi faktiskt gör.

Så gör du om du får ont i ryggen

När du får ont i ryggen är det viktigt att hålla dig aktiv. Tänk på att variera belastningen på ryggen. Om värken inte går över inom en vecka – sök hjälp hos kiropraktor, fysioterapeut eller naprapat. Nya riktlinjer tonar ner vikten av medicinsk behandling. Att hålla dig i rörelse hjälper dig på bästa sätt.

Förebygg för att minska värken

Om du är orolig över att få tillbaka värken finns ett par vetenskapligt bevisade strategier. Det första är träning och det andra är förebyggande behandling.

För dig som har stora besvär och begränsad i vardagslivet har det visat sig att om du träffar kiropraktor med ett tidsintervall mellan en till tre månader minskar smärtan och upplevs inte lika intensiv och blir lättare att leva med, detta gäller särskilt dig som tidigare haft god effekt av manuell behandling.

Stötta gärna forskningen om kiropraktik och klinisk biomekanik för Forskningsfonden.

Donationer mottages tacksamt på BG 5845-1329 eller via Swish: 123 571 5230.

Stor succé i Toronto

Stor succé i Toronto

Forskarmötet i Toronto den 14-15 september blev en stor succé. Nu väntar de avslutande stegen innan den systematiska översynen kan offentliggöras.  

I mitten av september träffades 60 av världens främsta forskare inom kiropraktoryrket, bland dem våra svenska forskare Andreas Eklund och Iben Axén, på CMCC – Canadian Chiropractic College – i Toronto. Skälet till mötet var att utveckla evidensbaserade, patientorienterade policyrekommendationer patienter såväl som allmänhet och beslutsfattare om effektiviteten av att använda manipulationsbehandling vid besvär utöver rörelseapparaten.

Intensivt forskningsarbete

Med hundratals forskningsartiklar på menyn var det en intensiv helg för forskare från hela världen. Uppdraget bestod bland annat av att granska artiklarna och sortera ut den forskning som inte höll kriterierna i form av relevans och kvalitet med mera. Efter nästan 30 timmars oavbruten läsning och bedömning presenterades rekommendationerna på söndagseftermiddagen och hela forskningsgruppen röstade om innehållet.

Resultat presenteras i höst

Resultaten kan tyvärr inte presenteras än eftersom både deltagare och observatörer har tystnadsplikt. Forskningsprojektet måste helt enkelt vara helt slutfört innan det kan refereras till. Kommittén spenderade sedan måndagen och tisdagen med kvalitetssäkring av innehåll och för att lyfta fram de budskap som sedan måste godkännas av forskarna. Det slutliga resultatet förväntas publiceras senare i höst.

Svenskt deltagande från LKR

Förutom forskarna träffades även cirka 30 politiska representanter med ett brett spektrum av nationella och internationella föreningar för att diskutera konsekvenserna av den här forskningen samt forskning generellt.
På observatörslistan fanns ordförande för ett antal nationella organisationer som Lone Kousgaard Jørgensen (Danmark), Gitte Tønner (Nederländerna), Catherine Quinn (England) och Frederik Lange (Sverige). Också ordförandena för respektive europeiska kiropraktor unionen (ECU, Vasileios Gkolfinopoulos) och world federation of chiropractic (WFC,Vivian Kil) var bland de cirka 30 observatörer som hade anmält sig till mötet.

Vårdmomsen klubbas igenom – det här blir konsekvenserna

Vårdmomsen klubbas igenom – det här blir konsekvenserna

Den 1 juli träder den nya tolkningen om moms vid uthyrning av legitimerad vårdpersonal i kraft. Till grund för denna ligger Högsta Förvaltningsdomstolens prejudicerande dom från juni 2018. Detta innebär att uthyrning av vårdpersonal ska vara momspliktig.
För att få klarhet i vad detta ger för konsekvenser och hur man bör agera intervjuade vi Grant Thorntons momsexperter Lena Westfahl och Cecilia Smedfors.

Vad händer nu?

Skatteverket står fast vid sin tolkning och sitt tidigare besked gällande vårdmomsen. Trots stark lobbyverksamhet väljer verket att börja granska vårdsektorn från och med 1 juli. Det här slår hårt mot vårdbranschen som haft mycket kort tid på sig att förbereda sig. Vi är många som haft förhoppningen att beslutet skulle skjutas på framtiden men så blir det inte. Det här är en enormt stor förändring för hela vårdbranschen som får genomgående stora konsekvenser.

Hur drabbar det här kiropraktorerna?

Allt handlar om hur verksamheten är uppbyggd och organiserad. Har du en egen vårdmottagning och en egen praktik och tar in en vikarie eller en konsult kommer inköpet av tjänsten vara föremål för moms. Så länge man använder konsulten till vård av patient i egen vårdverksamhet kan momsen inte dras av utan kommer att belasta verksamheten som en reell kostnad.

Om jag driver min egen praktik och tar in en konsult vid arbetstoppar eller sjukdom, hur drabbar det här mig?

Då blir det i regel en momskostnad. För att slippa momsplikt i en sådan situation är alternativet att anställa underkonsulten. Ett annat alternativ för att minska kostnaden är att förhandla med sin motpart om att ”dela” på momskostnaden och komma överens om att konsulten får fakturera ett lägre timarvode eftersom momsen landar som en reell kostnad i köparens verksamhet. Vill man inte göra något av det återstår bara alternativet att låta konsulten ta hand om kunderna själv och ta betalt för det till eget bolag.

Finns möjligheter att omorganisera sin verksamhet?

Det kan det göra, det finns dock ingen generell lösning. Man måste se till varje enskilt företag och hur verksamheten ser ut hos just dem. Har du en koncern som hyr ut vårdpersonal mellan bolagen, finns det möjligheter att hitta lösningar genom momsgrupper – men det kräver bland annat ett koncernägande med koncernbeskattningsrätt mellan bolagen och är en ganska omfattande process.

Vilka lösningar finns om flera kiropraktorer slår sig samman i ett gemensamt bolag?

Börja med att se över strukturen i företaget och se över de händelser som kan komma att påverka verksamheten. Om patienter remitteras och hela verksamheten läggs ut på entreprenad så kan till exempel verksamheten fortsatt vara momsfri. Det finns flera delägarlösningar som kan diskuteras, man kan exempelvis starta ett handelsbolag eller kommanditbolag, ett gemensamt ägt bolag där verksamheten drivs. Då går det under vissa förutsättningar att lösa momsfrågan. Däremot finns andra aspekter att beakta med de här typerna av bolagsformer. Det kräver stor tilltro till dem du startar bolaget tillsammans med. Handelsbolag och kommanditbolag uppfattas av många som en svår bolagsform att bedriva. Varje enskild situation måste utredas och alla relevanta omständigheter måste tas i noga beaktande.

Hur går man tillväga som företagare? Krävs alltså en momsregistrering?

Ja. Om man har tittat närmare på sitt företag och den verksamhet som bedrivs där, och gjort en bedömning utifrån sin situation att din verksamhet kommer att bli momspliktig så måste du momsregistrera dig från och med senast 1 juli.

Hur aktiva kommer Skatteverket att vara?

Skatteutskottet trycker på och vill se en förändring vilket sannolikt medför att Skatteverket kommer att agera snabbt. Eftersom det här i grunden är ett EU-direktiv så går det inte självklart att stifta någon ny svensk lag i denna fråga. Men sättet som EU-reglerna tolkas på i Sverige slår hårt mot företag i vårdbranschen. Skatteverket har valt att börja granska vårdbranschen från och med 1 juli 2019 trots att frågan om uthyrning av legitimerad personal verkligen ska betraktas som momspliktig, inte slutligt har avgjorts i domstol.

Var hittar jag mer information?

Vi uppdaterar ständigt vår hemsida med ny information gällande vårdmomsen, frågan bevakas kontinuerligt. Vänd dig till din bokföringsbyrå eller Skatteverket för att få klarhet i hur du bör agera framöver.

Korta fakta:

Skatteverket menar att en vårdtjänst är momsfri när säljaren tillhandahåller vården under eget ansvar och själv driver mottagningen som tillhandahåller vården till patienten. Det är inte, enligt Skatteverkets uppfattning, av avgörande betydelse vem som bär det medicinska ansvaret i förhållande till patienten. Den som i egenskap av underkonsult kommer in i en annan vårdmottagnings organisation och träffar patienter som är inordnade i den köpande vårdmottagningens organisation, kan inte anses utföra momsfri sjukvård. I detta fall ska den som hyr ut vårdpersonal anses sälja en momspliktig bemanningstjänst.

Tjänster med nära anknytning till momsfri vård kan i vissa fall undantas från moms
– om både köpare och säljare driver vårdmottagning
– om tjänsten är absolut nödvändig
– om syftet inte är att vinna intäkter i konkurrens med andra kommersiella aktörer.

Av de förhandsbesked som har meddelats så här långt, samt den inställning som Skatteverket ger uttryck för i sina ställningstaganden, kommer tjänster inte betraktas som nära knutna till undantagen sjukvård annat i enstaka specialfall.

Press: Flera artiklar från LKR om vårdmomsen

Press: Flera artiklar från LKR om vårdmomsen

Med anledninga av den nya vårdmomsen har LKR tillsammans med flera andra företagarrepresentater skrivit två debattartiklar, som fått publicering i Göteborgsposten och Uppsala Nya Tidning.

GP: ”Vårdmomsen slår mot vårdkvaliteten”

”När den nya vårdmomsen införs kommer det att drabba de privata vårdgivarna, skriver bland andra Fredrik Lange, legitimerade Kiropraktorers riksorganisation.” Göteborgsposten har publicerat en debattartikel om den nya vårdmomsen signerad ordförandena för bland andra LKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna.

Läs hela artikeln på GP.se.

UNT: ”Beskatta inte personalen”

”Skatteverket inför moms på uthyrning av vårdpersonal 1 juli. Det hotar patientsäkerheten och rättvis konkurrens, skriver fyra företagarrepresentanter. I Sverige är sjukvården enligt lag undantagen från mervärdesskatteplikt, det vill säga moms. I oktober 2018 beslutade dock Skatteverket att utmana principen genom ett riskfyllt ställningstagande. Myndigheten fastslog att uthyrning av vårdpersonal ska beläggas med momsskyldighet från och med 1 juli 2019.”

Debattartikeln är signerad Fredrik Lange (LKR), Günther Mårder (vd Företagarna), Merit Lindberg (vd Privattandläkarna), Thomas af Bjur (förbundsdirektör Svenska Vård).

Läs hela artikeln på UNT.se 

Andreas Eklund tar hem det prestigefyllda priset ”The Scott Haldeman prize for outstanding research”.

Andreas Eklund tar hem det prestigefyllda priset ”The Scott Haldeman prize for outstanding research”.

Andreas Eklund tar hem det prestigefyllda priset ”The Scott Haldeman prize for outstanding research”. Det mest prestigefyllda priset som går att vinna under kongressen arrangerad av WFC går till Andreas Eklund för sin forskning om förebyggande vård av patienter med återkommande och långvarig ryggsmärta.

Text: Lina Skandevall

Av mer än 200 forskningsbidrag som skickades in lagom till Världsorganisationen WFC (World Federation of Chiropractic) kongress i Berlin var det svenska Andreas Eklunds forskning som kammade hem det mest prestigefyllda priset, ”The Scott Haldeman prize for outstanding research”. Forskningens kvalitet, abstrakt och presentation under kongressen bedömdes och av de totalt 56 muntliga presentationerna var det Andreas forskning som tog hem den högsta utmärkelsen som går att vinna för ett enskilt forskningsbidrag.
– Det är otroligt hedrande. Det här visar att Sverige, med totalt 5 aktiva forskare, kan producera högkvalitativ forskning som håller samma klass som andra institutioner i världen, säger Andreas som samtidigt tillägger att priset bara ges till en person och att han är en kugge i ett stort och omfattande forskningsprojekt som pågått sedan 2008. Forskningsgruppen har letts av professor Irene Jensen och docent Iben Axén som undersökt området sedan 2012. Ett tiotal datainsamlingar har lett till den kliniska studie som var en stor del av Andreas doktorsavhandling.

Självgranskande forskning ger trovärdighet

Forskningen i sig är en klinisk studie som visar hur förebyggande kiropraktorbehandling ger mycket bra resultat hos en specifik grupp av patienter med svårare smärtproblematik.
– Patienterna visar färre dagar av ländryggsbesvär, fler smärtfria veckor och mindre omfattande återfall samtidigt som antalet behandlingar är lika många som kontrollgruppen. Det här gör att vi nu börjar förstå vilken specifik patientgrupp man bör rekommendera förebyggande manuell behandling till när vi tar hänsyn till effekt och kostnadsutveckling, säger Andreas och fortsätter:
– En självklar del av alla yrken är att det finns en aktiv självreflektion över de procedurer och metoder som används för att hela tiden arbeta för att förbättra det som fungerar och förkasta det som inte fungerar eller är skadligt. En av de viktigaste metoderna för en sådan självrannsakan är att aktivt bedriva forskning och det är mycket tillfredställande att vi genom min forskargrupps arbete bidrar här.
-Vi har arbetat med ett närverk av kompetenta kiropraktorer, 35 medlemmar i LKR, som runt om i Sverige samlat in data till projektet under en 3 års period. En förutsättning har varit att dessa kiropraktorer lagt både tid, hårt arbete och själva del-subventionerat behandlingarna för samtliga patienter i projektet. Dessa kiropraktorer är de vekliga hjältarna i projektet för utan ett sådant engagemang och brinnande intresse för forskning skulle projektet aldrig blivit av.
– En annan förutsättning för att projektet blivit så lyckat är det grundliga arbetet som gjorts i alla de förstudier som utförts i Skandinavien sedan 2008. Kunskapen från dessa projekt har gjort att vi kunnat efterlikna den kliniska proceduren utan att ge av kall på den strikta vetenskapliga metoden och därigenom kunna observera det verkliga förloppet väl. Studiedeltagarna har svarat på SMS varje vecka under 12 månader vilket innebär att vi samlat in ett oerhört detaljrikt datamaterial med hög svarsfrekvens som möjliggjort en sofistikerad analys av varje individs smärtförlopp.

Uppmärksamhet ger ringar på vattnet

Uppmärksamheten har gjort att föreläsningserbjudanden kommit från hela världen.
– Ryggsmärta är en stor folksjukdom som drabbar många. Samtidigt läggs förhållandevis lite pengar på att forska om sjukdomen. Att vår forskning uppmärksammas gör att den enklare kan spridas till andra människor. Vi hoppas även att vi enklare kan få forskningsmedel i framtiden eftersom priset bekräftar att vi är en bra forskningsgrupp. Förhoppningsvis får kiropraktorer även en större förståelse från beslutsfattare och människor som upphandlar vårdavtal tack vare forskningen.
– Fram till nu har träning varit den enda åtgärd som med vetenskapligt stöd visats sig hjälpa förebyggande mot ryggsmärtor. Frågan har då varit ”Hur ska man hjälpa patienter som inte kan/vill träna eller där effekten av träning inte är tillräckligt stor? Nu finns ett alternativ för en grupp patienter som är svårt drabbade. Det är ett viktigt steg framåt, avslutar Andreas.

Fakta, Andreas Eklund

-Andreas utexaminerades till kiropraktor 2002 från Anglo-European College of Chiropractic, England. – Andreas har arbetat på heltid som kiropraktor mellan 2002-2012, 2012 påbörjade han sina doktorandstudier vid Karolinska Institutet, vid IIR (Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa), Institutet för Miljömedicin.
– Hans doktorsavhandling ”Recurrent and persistent Low back pain-course and prevention” handlade om förloppet av ländryggsmärta, psykologiska faktorers inverkan på behandlingsresultat och förebyggande kiropraktorbehandling.
– Den pågående forskningen som prisbelönats handlar om att undersöka vilka patientgrupper som har mest nytta av preventiv behandling hos kiropraktorer.
– Andreas arbetar även deltid (40%) som kiropraktor vid primärvårdsrehabenheten Hälsan Östertälje i Södertälje.

Donatorer till Forskningsfonden

Donatorer till Forskningsfonden

Donationer mottages tacksamt, bg. 5845-1329 eller swisha 1235715230

Autogiro kan ansökas om på denna blankett.
Vänligen notera på blanketten beloppet/månad ni vill donera.

Vi donerar till Forskningsfonden – gör det du med!
PLAYFORMANCE AB Johan Rosenblad, Birthe M Rosenblad
ENGELBREKTS KIROPRAKTORCENTER AB Frode Bakken, Vibeke Veslehaug
PETERSEN KLINGBERG KIROPRAKTOR AB Jakob Petersen-Klingberg
DIN KIROPRAKTOR FALKENBERG AB Anna Öhman
DALOM PARTNERS AB Pernilla Kling-Andersson
CHIROPRAKTIK AKUTEN LIMHAMN Birgitte Karlshøj, Marianne Lund
VÄLLINGBY KIROPRAKTORKLINIK AB Iben och Bengt Axén
VÄSTERMALMS KIROPRAKTIK AB Martin Carlsson
LK KIROPRAKTIK AB Linn Kentsdotter
LEG.KIROPRAKTOR MARIANNE LÖVGREN AB Marianne & Peter Lövgren
GÄLLIVARE KIROPRAKTORKLINIK AB Ingela Steen
LULEÅ KIROPRAKTORKLINIK AB Cecilia Bergström
LUNDQVIST KELLNER, MAUD Maud Kellner
GUNHILD NILSSON Gunhild Nilsson
HÄLSOCENTRUM I KARLSTAD AB Börje Olsson
S BERG KIROPRAKTIK AB Stina Hedberg
ÅKESSON, MARIA Maria Åkesson Jacobsson
KIROPRAKTORERNA I JÖNKÖPING AB Steen Feldinger
AKTIVERA REHAB SOLLENTUNA AB Kristian Jörgensen

Donationer mottages tacksamt, bg. 5845-1329 eller swisha 1235715230

Autogiro kan ansökas om på denna blankett.
Vänligen notera på blanketten beloppet/månad ni vill donera.

Inbjudan till LKR höstkurs 2018

Inbjudan till LKR höstkurs 2018

Hej LKR medlem!

Hoppas din sommar har varit varm och fin.

Varmt välkommen till LKR:s höstkurs 5-7 oktober 2018.
Tema denna gång är: Vi och patienten – en gemensam väg framåt.
Det blir en oktoberhelg med intressanta föreläsare, trevliga mötesutrymmen, underbara kollegor, god mat, fest och ett flertal viktiga ärenden på agendan för Årsmötet den 6 oktober.

Denna gång kommer vi hålla till på First Hotel Norrtull i Vasastan/Stockholm. För att vi alla skall få närmre kommunikationer, vilket har varit ett önskemål från er medlemmar.
Vi har gjort vårt bästa att förhandla fram bra priser hålla nere kostnaderna.

Missa inte chansen att höra våra proffsiga föreläsare Catarina Törnqvist, Johan Bogefeldt, Henrik Hein Lauridsen, Gunilla Göran, Oskar Höllgren och Martin Geijer.

FULLT PROGRAM [PDF]

Middagar

Fredag kväll serveras det en god buffémiddag.
Lördag kväll startar med mingel och sen finalmiddag. Festkommittén (Martin Carlsson & Peter Lövgren) återkommer med mera spännande info!

Och framförallt…
…skynda att anmäla dig via länken här:
https://sv.surveymonkey.com/r/LKRshostkurs2018
Ett antal rum är preliminärbokade till ett reducerat pris, först till kvarn-så boka så fort du/ni kan.

Även din partner/vän är varmt välkommen att delta i kvällsprogrammen och att de offererade priserna för de förhandsbokade hotellrummen omfattar honom/henne/hen.
Anmäl er då båda två på samma formulär, skriv i rutan längst ner namn på medföljande person.

Årsmötet lördagen den 6 oktober kl. 14.00

Kallelse till årsmötet har mailats ut.
Vänligen observera att anmälning till årsmöte är obligatoriskt och görs på samma länk som till kursen.

Vi ses i Stockholm – varmt välkomna!

Ny ordförande för LKR, Fredrik Lange

Ny ordförande för LKR, Fredrik Lange

Grattis Fredrik till ordförandeposten! Hur känner du inför uppdraget?

Tack! Ödmjukhet inför uppgiften. Jag ser fram emot att få driva och ta beslut i enlighet med medlemmarnas önskan tillsammans med övriga styrelsen. Jag ser också fram emot givande möten och komplicerade frågeställningar som kan uppkomma.

Berätta, vem är du?

En 45-åring  med fru och två barn boendes i Älvsjö, med rötterna i Värmland. Jag fick min kiropraktorexamen 2002 från Syddansk Universitet i Odense och har sedan dess praktiserat i Stockholmsområdet med allt från privat enskild mottagning, multimodalt omhändertagande av långvariga ryggsmärtor i öppenvården till idag som verksamhetsansvarig till en primärvårdsrehabilitering inom vårdval i Stockholms läns landsting tillsammans med två kollegor.

Vilka frågor vill du driva som LKRs ordförande?

Först och främst vill jag jobba för att driva den verksamhetsplan medlemmarna tidigare tagit beslut om innefattande mål för ny utbildning, ökad integration i samhället och vårdetablissemanget, stödja och skapa en bra forskningsmiljö för våra disputerade och doktorander samt genomföra den organisationsförändring som medlemmarna röstade igenom nu på vårmötet.

Personligen tycker jag det är viktigt att vi internt utvecklar oss kiropraktorer som grupp, bland annat i form av en gemensam värdegrund  där vi tillsammans genom konstruktiv dialog och klara spelregler ur ett patientetiskt perspektiv anstränger oss för att definiera vad det kommer innebära att vara kiropraktor i Sverige bortom 2020. Kring detta kommer jag återkomma.